ANO AN MASASABI NINDO?

An pangangabayo kan apat na parakabayo sa Apocalipsis iyo an saro sa pinakapopular na mga eksena sa libro nin Kapahayagan. Ikinakatakot iyan kan iba. An iba man interesado diyan. Dapit sa mga hulang iyan, an Bibliya nagsasabi:

“Maugma an nagbabasa nin makusog asin idtong mga nagdadangog sa mga tataramon kan propesiyang ini.”Kapahayagan 1:3.

Ipinapaliwanag sa isyung ini kan An Torrengbantayan kun taano ta maugmang bareta palan para sa sato an pangangabayo kan apat na parakabayo.