Tinutungka? O Ginaganahan? Arin ka digdi pag nagbabasa ka nin Bibliya? Nakadependeng marhay iyan sa kun paano ka nagbabasa. Aramon kun paano iyan magigin mas kawili-wili asin interesante.

Pumili nin bersiyon na masasarigan asin moderno an lengguwahe. Kun an binabasa mo igwa nin dakul na termino na dipisilon intindihon o dai nang gayo ginagamit, posibleng dai ka talaga ganahan sa pagbasa mo. Kaya pumili nin Bibliya na naggagamit nin mga tataramon na madaling intindihon asin makakaabot sa puso mo. Pero dapat man na maingat asin eksakto an pagka-translate kaiyan. *

Gamiton an modernong teknolohiya. Sa ngunyan, an Bibliya mababasa bako lang sa imprentadong libro; mababasa na man iyan sa mga gadyet. An ibang Bibliya puwedeng mabasa online o i-download sa saindong mga kompyuter, tablet, o cell phone. May mga Bibliya na pag pig-download mo igwang dagdag na mga tool na magagamit mo para mahiling mo tulos an ibang mga bersikulo na may kaagid na topic o para maikumparar mo sa iba-ibang bersiyon nin Bibliya. Kun mas gusto mo na magdangog kisa sa magbasa, may mga Bibliya man na nakarekord na. Dakul na tawo an gustong-gustong magdangog kaiyan mantang nasa biyahe, naglalaba, o igwang ginigibo na ano pa man na bakong ulang an pagdangog. Taano ta dai mo purbaran an paagi na bagay sa saimo?

Gamiton an mga pantabang sa pag-adal nin Bibliya. Magagamit mo an mga pantabang sa pag-adal nin Bibliya para lubos kang makinabang sa pagbasa. Puwede mong gamiton an mga mapa kan mga lugar sa Bibliya na matabang saimo na mahanap an lokasyon  kan mga lugar na nasa binabasa mo asin para mas maimahinar mo an mga pangyayari diyan. An mga artikulo arog kan mga yaon sa magasin na ini o sa seksiyon na “Turo ng Bibliya” kan website na jw.org/tl makakatabang saimo na maaraman an kahulugan kan dakul na parte kan Bibliya.

Purbaran an iba-ibang paagi. Kun garo baga masakit para saimo na basahon an bilog na Bibliya, puwede kang pumili nguna nin porsiyon na interesante para sa saimo tanganing lalo kang maengganyar na magbasa. Kun gusto mong urog pang mabisto an mga popular na karakter sa Bibliya, puwede mong purbaran an pagbasa na nakapokus sa buhay kan mga karakter sa Bibliya. Sarong sampol kan paaging iyan nin pagbasa an mahihiling sa konektadong kahon na “ Pag-adalan nin Hararom an Bibliya Paagi sa Pagbisto sa mga Karakter Diyan.” O tibaad mas gusto mong basahon an Bibliya sigun sa topic o sigun sa pagkasunod-sunod kan mga pangyayari. Taano ta dai purbaran an saro sa mga paaging ini?

^ par. 4 Nahiling kan dakul na an New World Translation of the Holy Scriptures eksakto, masasarigan, asin madaling basahon. An Bibliyang ini, na ipinublikar kan Mga Saksi ni Jehova, makukua na sa labing 130 lengguwahe. Puwede kang mag-download kaiyan sa website na jw.org o puwede mong i-download an JW Library app. O kun gusto mo nin imprentadong kopya, puwede kang darahan kan mga Saksi ni Jehova sa harong mo.