Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

An kinaban pano nin pagsakit, pero an Diyos daw an dahilan kaiyan?

Ano an Sinasabi kan Bibliya?

Ano an Sinasabi kan Bibliya?

An Diyos daw an dahilan kan mga pagsakit?

Ano an isisimbag mo?

  • Iyo

  • Bako

  • Siguro

An sabi kan Bibliya

‘Magibo daw an Makakamhan na Diyos nin karatan?’ (Job 34:10, An Marahay na Bareta Biblia) An Diyos bako nanggad an dahilan kan karatan asin pagsakit na nangyayari sa kinaban.

Ano pa an manunudan ta sa Bibliya?

  • Si Satanas na Diyablo, na “tagapamahala kan kinaban,” an panginot na dahilan kan mga pagsakit.—Juan 14:30.

  • An pagsakit asin karatan sa parati resulta man kan salang mga desisyon na ginigibo nin mga tawo.—Santiago 1:14, 15.

Matatapos pa daw an pagsakit?

An sabi kan iba kayang halion kan mga tawo an pagsakit kun magtatarabangan sinda, pero iniisip kan iba na garo imposible an dakulang pagbabago sa kamugtakan kan kinaban. Ano sa hiling mo?

An sabi kan Bibliya

Hahalion nin Diyos an pagsakit. “An kagadanan mawawara na. Dai na man magkakaigwa nin pagmundo, o nin pagtangis, o nin kulog.”—Kapahayagan 21:3, 4.

Ano pa an manunudan ta sa Bibliya?

  • Paagi ki Jesus, hahalion nin Diyos an gabos na pagsakit na kagigibuhan kan Diyablo.—1 Juan 3:8.

  • An marahay na mga tawo mabubuhay nin trangkilo sa daga sagkod lamang.—Salmo 37:9-11, 29.