Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 TEMA SA COVER | PAANO KA UROG NA MAKIKINABANG SA PAGBASA NIN BIBLIYA?

Taano ta Dapat Basahon an Bibliya?

Taano ta Dapat Basahon an Bibliya?

“Sa hiling ko, masakiton intindihon an Bibliya.”—Jovy

“Pagmati ko, nakakatungkang basahon iyan.”—Queennie

“Pag nahihiling ko kun gurano kahibog an Bibliya, nawawaran ako nin ganang basahon iyan.”—Ezekiel

Naisip mo na daw na basahon an Bibliya pero nag-alangan ka huling naisip mo man an arog kan sinambit sa itaas? Para sa dakul, garo baga nakakatakot basahon an Bibliya. Pero paano kun maaraman mo na matatabangan ka palan kan Bibliya na magkaigwa nin mas maugma asin nakakakontentong buhay? Asin paano kun maaraman mong may mga pamamaagi palan para magin kawili-wili an pagbasa kaiyan? Gusto mo daw na hilingon kun ano an maitatao saimo kan Bibliya?

Hilinga an pira sana sa mga komento kan mga tawong nakinabang kan punan nindang basahon an Bibliya.

Si Ezekiel, na mga lampas 20 an edad, nagsabi: “Kaidto, garo ako nagmamaneho nin awto na mayo nin dudumanan. Pero nakatabang sako an pagbasa nin Bibliya na magkaigwa nin kahulugan an buhay ko. Dakul diyan nin mga praktikal na giya na magagamit ko aroaldaw.”

Si Frieda, na mga lampas 20 anyos man, nagsabi: “Dati, madalion mag-init an payo ko. Pero dahil sa pagbasa ko nin Bibliya, nanudan kong kontrulon an sadiri ko. Huli kaiyan, mas pasil na akong pakiibanan kaya dakul na akong amigo ngunyan.”

Si Eunice, na mga labing 50 anyos, nagsabi manungod sa Bibliya, “Tinatabangan ako kaini na magin mas marahay na tawo, na baguhon an bakong gayong marahay na mga ugali ko.”

Arog kan napatunayan kan mga parabasang idto asin kan minilyon na iba pa, an pagbasa nin Bibliya makakatabang saimo na magkaigwa nin mas maugmang buhay. (Isaias 48:17, 18) Halimbawa, makakatabang ini saimo na (1) makagibo nin marahay na mga desisyon, (2) magkaigwa nin tunay na mga amigo, (3) makayanan an stress, asin (4) urog sa gabos, manudan an katotoohan manungod sa Diyos. An mga giya kan Bibliya hali sa Diyos, kaya nungka kang mapapasala kun susunudon mo ini. Dai nanggad matao nin salang paggiya an Diyos.

An mahalaga iyo na punan an pagbasa kaiyan. Anong mga praktikal na suhestiyon an makakatabang para magin mas pasil asin mas maugma an pagpuon mo sa pagbasa kaiyan?