Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 TEMA SA COVER | MGA SAKSI NI JEHOVA—SIISAY SINDA?

Ano an mga Tinutubod kan Mga Saksi ni Jehova?

Ano an mga Tinutubod kan Mga Saksi ni Jehova?

Nagtutubod kami na ‘an gabos na Kasuratan ipinasabong nin Diyos asin kapaki-pakinabang.’ (2 Timoteo 3:16) Ginagamit mi an Bibliya bilang praktikal na giya para makanuod dapit sa Kaglalang asin magkaigwa nin kapaki-pakinabang na buhay.

Sinasabi kan Bibliya: ‘Magpakamidbid sinda na an saimong ngaran Jehova; ika sana an halangkawon sa ibabaw nin daga.’ (Salmo 83:18) Kaya si Jehova sana an Diyos na sinasamba mi. Bilang mga Saksi niya, hinihinguwa mi man na sabihon sa iba an personal na pangaran niya.Isaias 43:10-12.

Bilang mga Kristiyano, nagtutubod kami na si Jesus, ‘an Aki nin Diyos,’ * nagdigdi sa daga asin nagin Mesiyas. (Juan 1:34, 41; 4:25, 26) Nagadan siya, binuhay liwat, asin suminakat sa langit. (1 Corinto 15:3, 4) Pag-abot nin panahon, nagin Hadi siya kan Kahadian nin Diyos. (Kapahayagan 11:15) An Kahadian na iyan sarong totoong gobyerno na mabalik kan Paraiso digdi sa daga. (Daniel 2:44) Asin sa Paraiso, ‘an mga mahuyo magmamana kan daga asin mararanga nin labi-labi sa katuninungan,’ an sabi kan Bibliya.Salmo 37:11, 29.

“Pag binabasa ninda an Bibliya, nagtutubod sinda na garo man sana sinda kinakaulay nin Diyos. Pag may problema, ginagamit ninda an Tataramon nin Diyos para maghanap nin solusyon. . . . Para sainda, buháy pa man giraray an Tataramon nin Diyos.”—Klerigong Katoliko na si Benjamin Cherayath, sa diyaryong Münsterländische Volkszeitung, Germany

Nagtutubod an Mga Saksi ni Jehova na nakakatabang sa mga tawo an mga prinsipyo sa Bibliya dawa ngunyan. (Isaias 48:17, 18) Kaya hinihinguwa mi talagang masunod iyan. Halimbawa, nagpapatanid an Bibliya dapit sa mga bagay na nakakapaati nin isip asin hawak, kaya dai kami nagsisigarilyo o nagdodroga. (2 Corinto 7:1) Piglilikayan mi man an mga bagay na direktang ipinagbabawal kan Bibliya, arog kan pagburat, seksuwal na imoralidad, asin paghabon.—1 Corinto 6:9-11.

^ par. 5 Si Jesus inaapod man kan Bibliya na ‘bugtong na Aki nin Diyos’ huling siya an kainot-inuti saka an solamenteng direktang linalang ni Jehova.Juan 3:18; Colosas 1:13-15.