Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

AN TORRENGBANTAYAN Nobyembre 2015 | Mga Saksi ni Jehova—Siisay Sinda?

Para maaraman an simbag, haputon tabi an talagang nakakaaram.

TEMA SA COVER

Mga Saksi ni Jehova—Siisay Sinda?

Naisip mo na man iyan?

TEMA SA COVER

Anong Klaseng mga Tawo an Mga Saksi ni Jehova?

Tibaad magngalas ka na dawa sain na lugar mahihiling mo kami.

TEMA SA COVER

Ano an mga Tinutubod kan Mga Saksi ni Jehova?

Nakabasar sa makusog na pagtubod sa Bibliya an gabos na tinutubod mi.

TEMA SA COVER

Sain Hali an Pondo Mi?

Sain hali an pondo mi? Sain iyan napapaduman?

TEMA SA COVER

Taano ta Naghuhulit Kami?

May tulong panginot na dahilan kun taano ta hinihinguwa ming mahulitan an bilog na kinaban.

ISTORYA NIN BUHAY

Buhay na Mas Urog sa Kasikatan

Biglang nagsikat si Mina Hung Godenzi, pero paghaloy-haloy nasabi niya na bako palan iyan an buhay na pinapangarap niya.

Imposible Daw Talagang Mamidbid an Diyos?

An mga bagay dapit sa Diyos na masakit abuton kan satong isip makakatabang na mas mamidbid niyato siya.

Disganado Ka Daw sa Diyos?

Nahapot mo na daw, ‘Taano ta pinabayaan nin Diyos na mangyari ini sako?’

Simbag sa mga Hapot sa Bibliya

Siisay an makakahali kan pagtios?