Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

AN TORRENGBANTAYAN Enero 2015 | Puwede Kang Magin Harani sa Diyos

Pagmati mo daw garo harayo o daing malasakit sa saimo an Diyos? Naisip mo na daw kun baga posibleng magin amigo nin Diyos?

TEMA SA COVER

Harani Ka Daw sa Diyos?

Minilyon na tawo an kumbinsido na ibinibilang sinda nin Diyos na amigo.

TEMA SA COVER

Aram Mo Daw an Pangaran nin Diyos Asin Ginagamit Mo Daw Iyan?

Garo nagpapamidbid sa saimo an Diyos: ‘Ako si Jehova. Ini an sakuyang ngaran.’

TEMA SA COVER

Nakikipag-ulay Ka Daw sa Diyos?

Nakikipag-ulay kita sa Diyos paagi sa pamibi, pero paano ta man siya dadangugon pag kinakaulay niya kita?

TEMA SA COVER

Ginigibo Mo Daw an Hinahagad nin Diyos?

Mahalaga an pagsunod sa Diyos, pero urog pa an kaipuhan para magin katuod niya.

TEMA SA COVER

An Pinakamarahay na Paagi nin Pamumuhay

Tulong paagi na makakatabang sa saimo para magkaigwa nin haraning relasyon sa Diyos.

PAKIKIPAG-ULAY SA IBA

Kasuarin Nagpuon na Mamahala an Kahadian nin Diyos? (Kabtang 2)

Paagi sa hula sa Bibliya asin kan pangaturugan kan hadi nin Babilonya, na hali sa Diyos, maaaraman an eksaktong taon kun kasuarin iyan nangyari.

‘An Pakarurop nin Tawo Minapugol kan Saiyang Kaanggutan’

An sarong pangyayari sa buhay ni David na hadi kan Israel matabang sa saimo na kontrulon an saimong emosyon pag nakulgan ka o naanggot.

Kaipuhan Ko Daw Mangutang?

Makakatabang sa saimo an mga prinsipyo sa Bibliya na magdesisyon.

Simbag sa mga Hapot sa Bibliya

Paano mo maaabot an puso kan saimong aki gamit an mensahe kan Bibliya?