Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 TEMA SA COVER | DAPAT KA DAW MAMIBI?

Taano ta Namimibi o Nangangadyi an mga Tawo?

Taano ta Namimibi o Nangangadyi an mga Tawo?

Pirmi ka daw namimibi? Dakul na tawo an naggigibo kaiyan, dawa an nagkapirang ateista. Pero taano ta namimibi an mga tawo? Uyon sa sarong surbey sa Pransia, kabanga kan mga siyudadanong Pranses an namimibi o naghuhurop-hurop kun minsan “tangani sanang gumian an pagmati.” Arog kan dakul na taga Europa, dai sinda namimibi para sambahon an Diyos. Imbes, namimibi sinda dahil an hinahanap ninda iyo an “nakakapaginhawang epekto nin pamibi.” Sa ibong na lado, an ibang nagtutubod sa Diyos namimibi sana pag may kaipuhan sinda, na nag-aasa na sisimbagon tulos an saindang mga kahagadan.​—Isaias 26:16.

Kumusta man ika? Iniisip mo daw na an pamimibi saro sanang paagi tanganing makapag-isip ka nin malinaw? Kun nagtutubod ka sa Diyos, namamatian mo daw an tabang kan pamibi sa saimong buhay? O sa hiling mo dai sinisimbag an mga pamibi mo? Matatabangan ka kan Bibliya na masabutan na an pamibi bakong nakakapaginhawang therapy kundi sarong mahalagang paagi tanganing maparani sa Diyos.