Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 TEMA SA COVER | TAANO TA NADIDIPISILAN AN IBA NA KAMUTAN AN DIYOS?

An Katotoohan Makakatabang sa Saimo na Makabutas

An Katotoohan Makakatabang sa Saimo na Makabutas

Sarong aldaw kaidto sa Jerusalem, nagtukdo si Jesus manungod sa saiyang Ama na si Jehova saka ibinuyagyag niya an palsong mga lider nin relihiyon kan panahon niya. (Juan 8:12-30) Manunudan ta diyan kun paano niyato maaaraman kun baga tama an mga tinutubod ngunyan kan dakul na tawo manungod sa Diyos. Sinabi ni Jesus: ‘Kun magdanay kamo sa sakong mga tataramon, kamo mga tunay kong disipulo, asin maaaraman nindo an katotoohan, asin bubutasan kamo kan katotoohan.’—Juan 8:31, 32.

‘Magdanay kamo sa sakong mga tataramon.’ Itinatao digdi ni Jesus an pamantayan tanganing maaraman kun baga an mga katukduan nin relihiyon iyo “an katotoohan.” Pag may nadangog ka manungod sa Diyos, haputon an sadiri, ‘Kauyon daw ini kan sinabi ni Jesus saka kan iba pang parte kan Banal na Kasuratan?’ Arugon mo idtong mga nagdangog sa mga sinabi ni Pablo asin ‘nagsiyasat aroaldaw kan Kasuratan kun baga an mga bagay na ini [an mga nanunudan ninda] iyo man nanggad.’—Guibo 17:11.

Maingat na siniyasat ni Marco, Rosa, asin Raymonde, na nasambit sa inot na artikulo, an mga paniniwala ninda paagi sa pag-adal kan Bibliya sa tabang kan mga Saksi ni Jehova. Ano an nanudan ninda?

Marco: “Ginagamit kan nag-Bible study samo an Bibliya para simbagon an gabos na hapot mi kan sakong agom. Mas namutan mi si Jehova, saka nagin mas magayon an pag-ibanan ming mag-agom!”

Rosa: “Kan inot, huna ko an Bibliya saro sanang libro nin pilosopiya nin tawo na nagpupurbar na ipaliwanag an manungod sa Diyos. Pero, padiit-diit kong nakua an simbag kan Bibliya sa mga hapot ko. Ngunyan, totoo na sako si Jehova. Siya Saro na mapagkakatiwalaan ko.”

Raymonde: “Namibi ako sa Diyos na tabangan ako na mabisto siya. Dai nahaloy, nag-Bible study na kaming mag-agom. Nanudan mi man giraray an katotoohan manungod ki Jehova! Ugmahon kami ta naaraman mi kun anong klase siyang Diyos.”

Dai sana ibinubuyagyag kan Bibliya an salang mga katukduan manungod sa Diyos; ihinahayag man kaiyan an katotoohan manungod sa magagayon niyang karakteristiko. Iyan an ipinasabong na Tataramon niya, asin tinatabangan kita kaiyan na ‘maaraman an mga bagay na daing bayad na itinao sa sato nin Diyos.’ (1 Corinto 2:12) Taano ta dai mo mismo aramon an simbag kan Bibliya sa pamilyar pero importanteng mga hapot manungod sa Diyos, sa katuyuhan niya, asin sa satong puturo? Basahon an simbag sa pira sa mga hapot na ini sa “Bible Teachings > Bible Questions Answered” sa www.jw.org. Puwede ka man mag-request nin pag-adal sa Bibliya paagi sa Web site na iyan o sa sarong Saksi ni Jehova. Sigurado kami na kun gigibuhon mo iyan, maaaraman mo na bako palan talagang masakit kamutan an Diyos.