An magasin na binabasa mo ngunyan ipinublikar puon kan Hulyo 1879. Dakul na an nagbago puon kaidto—asin iyo man sa magasin na ini. (Hilingon an ritrato sa itaas.) Puon sa isyung ini, maririsa mo an dugang pang mga pagbabago sa format kan An Torrengbantayan. Ano an mga pagbabago?

Sa dakul na nasyon, nagdadakul an mga tawong mas gustong magkua nin impormasyon online. Sa saro sanang click sa mouse, madali na nindang mahihiling an mga impormasyon na makukua sana sa Internet. Dakul na libro, magasin, asin peryodiko an mababasa online.

Kaya kasuarin pa sana, binago mi an disenyo kan samong Web site na www.jw.org tanganing magin mas nakakaakit asin madaling gamiton. Mababasa kan mga mabisita sa site an mga publikasyon na nagluwas na sa labing 430 lengguwahe. Minsan siring, puon sa bulan na ini, mababasa na man sa samong Web site an piling mga tampok na nagluwas na sa samong inimprentang mga publikasyon.

Huling mas dakul na artikulo an ipupublikar mi online, an pampublikong edisyon kan An Torrengbantayan na may 32 na pahina magigin na sanang 16 na pahina, puon sa isyung ini. Ipinupublikar na An Torrengbantayan sa 204 lengguwahe. Sa mas halipot na format, posible na ining itradusir sa mas dakul pang lengguwahe.

Linalauman mi na makakatabang an mga pagbabagong ini na makaabot sa mas dakul na tawo an nagliligtas-buhay na mensahe kan Bibliya. Determinado kaming padagos na magtao nin abundang suplay nin nakapagtutukdo asin interesanteng mga impormasyon—imprentado sagkod online—tanganing makinabang an dakul sa samong parabasa na may paggalang sa Bibliya asin gustong maaraman kun ano talaga an itinutukdo kaiyan.

An Kagpublikar