Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

AN TORRENGBANTAYAN—PAG-AADALAN NA EDISYON Nobyembre 2015

Yaon sa isyung ini an mga artikulong pag-aadalan puon Disyembre 28 sagkod Enero 31, 2016.

Sanayon an Saindong Aki na Paglingkudan si Jehova

May tulong kuwalidad si Jesus na ipinahiling niya kan siya nagtutukdo na makakatabang sa saindo na mas magin epektibo sa pagsanay sa saindong mga aki.

Sanayon an Aki Nindong Tin-edyer na Paglingkudan si Jehova

Paano nindo matatabangan an saindong mga aki na umuswag sa espirituwal sa panahon kan saindang pagigin tin-edyer?

Hapot Hali sa mga Parabasa

Ano an ebidensiya na nasakop an suanoy na siyudad nin Jerico pagkatapos nin halipot sanang pagsalikop?

Magpasalamat sa Pagkabukas-palad ni Jehova

Sinasabi kan Bibliya kun ano an tama asin salang motibo pag nagtatao kita kan satong panahon, kusog, asin materyal na bagay.

Si Jehova an Diyos nin Pagkamuot

Paano ipinahiling ni Jehova an saiyang pagkamuot sa katawuhan?

‘Namumutan Mo Daw an Saimong Kapwa nin Siring sa Saimong Sadiri’?

Puwede mong iaplikar an pagbuot ni Jesus sa relasyon nindong mag-agom, sa laog kan kongregasyon, asin sa saimong paghuhulit.

Sanggatos na Taon sa Irarom kan Pamamahala kan Kahadian!

Sa anong tulong paagi kita tinabangan para maihulit an Kahadian nin Diyos?

HALI SA SAMONG ARCHIVE

“Mayo nin Ano Man sa Kinaban an Dapat na Makapugol sa Saindo!”

An bilog na panahon na mga ministro sa Pransia kan dekada nin 1930 nagwalat nin marahay na halimbawa nin kaigutan asin pakatagal.