Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

AN TORRENGBANTAYAN—PAG-AADALAN NA EDISYON Setyembre 2015

Yaon sa isyung ini an mga artikulong pag-aadalan puon Oktubre 26 sagkod Nobyembre 29, 2015.

Hinihinguwa Mo Daw na Arugon an Pagkamaygurang ni Cristo?

Gurano man kita kahaloy nang naglilingkod ki Jehova, puwede pa kitang padagos na umuswag sa espirituwal.

Masasarigan Daw na Giya an Saimong Konsiyensiya?

Aramon kun paano iyan makakatabang sa saimo na makagibo nin madunong na mga desisyon mapadapit sa pag-asikaso sa salud, paglilibang, asin paghuhulit.

“Magdanay na Masarig sa Pagtubod”

Ano an manunudan ta manungod sa pagtubod sa nangyari ki Pedro kan maglakaw siya sa ibabaw kan tubig?

Sa Anong mga Paagi Kita Namumutan ni Jehova?

Nasasakitan ka daw na masabutan o akuon na namumutan ka ni Jehova?

Paano Niyato Maipapahiling na Namumutan Ta si Jehova?

Bako sanang basado sa emosyon an kalabot diyan.

ISTORYA NIN BUHAY

‘Pinayaman’ Ako kan mga Bendisyon ni Jehova

Basahon an istorya kan buhay ni Melita Jaracz na labing 50 taon sa bilog na panahon na paglilingkod kaiba kan saiyang agom na si Ted Jaracz kan Namamahalang Grupo.