Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

AN TORRENGBANTAYAN—PAG-AADALAN NA EDISYON Agosto 2015

Yaon sa isyung ini an mga artikulong pag-aadalan puon Setyembre 28 sagkod Oktubre 25, 2015.

ISTORYA NIN BUHAY

“Maggaya-gaya an Dakul na Isla”

Basahon an istorya kan buhay ni Geoffrey Jackson, saro sa mga miyembro kan Namamahalang Grupo.

Hurop-hurupon an Nagdadanay na Pagkamuot ni Jehova

Paano ka magigin kumbinsido na dai ka babayaan ni Jehova dawa sa masakit na mga panahon?

Padagos na Maghalat!

Igwa kita nin duwang matibay na dahilan na lalong magin mapagbantay sa pagtatapos kan sistemang ini.

Mag-andam Na Ngunyan Para sa Buhay sa Bagong Kinaban

Dakul an pagkakapareho kan mga lingkod nin Diyos sa mga nagpaplanong magbalyo sa ibang nasyon.

Pilion an mga Kaiba-iba Nindo sa Huring mga Aldaw na Ini

An satong mga kaiba-iba bako sanang nanunungod sa mga tawo na nakakaiba niyato.

Kun Ano an Manunudan Ta ki Juana

Ano an ginibo niyang mga pagbabago sa pang-aroaldaw niyang buhay tanganing magin parasunod ni Jesus?

HALI SA SAMONG ARCHIVE

“Dinara Kamo ni Jehova Digdi sa Pransia Para Maaraman an Katotoohan”

Nagkaigwa nin dai linalauman na resulta an kasunduan sa imigrasyon na pinirmahan kan Pransia asin Poland kan 1919.