Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

AN TORRENGBANTAYAN—PAG-AADALAN NA EDISYON Hulyo 2015

Yaon sa isyung ini an mga artikulong pag-aadalan puon Agosto 31 sagkod Setyembre 27, 2015.

Gikan sa Buot na Iprinesentar an Saindang Sadiri—Sa Rusia

Basahon an nangyari sa mga daing agom asin mag-agom na nagbalyo sa Rusia para maglingkod kun sain may dakulang pangangaipo. Nanudan ninda na urog na magsarig ki Jehova!

Magtabang sa Pagpapagayon Pa kan Espirituwal na Paraiso

An espirituwal na paraiso daw iyo man sana an espirituwal na templo? Ano an “paraiso” na nahiling ni Pablo sa ‘ikatulong langit’?

Paglilingkod ki Jehova sa “mga Aldaw nin Kasakitan”

Paano mo mapagdadanay na makusog an saimong pagtubod ki Jehova asin an pagigin aktibo mo sa paglilingkod? Isipon an may edad nang mga lingkod nin Diyos kaidto na maugmang naglingkod sa saiya.

“Madali Na an Saindong Kaligtasan”!

Anong mensahe an ipapaabot pag nagpuon na an dakulang kahurasaan? Ano an mangyayari sa mga linahidan sa panahon na iyan?

Paano Kun Mayo nin Tawong Makahiling kan mga Nagigibo Mo?

Matatabangan kita kan halimbawa ni Bezalel asin Oholiab na pahalagahan an katotoohan na ini: Dawa mayo nin ibang makahiling kan mga nagibo ta, nahihiling iyan ni Jehova.

Magdanay Kamong Maimbod sa Kahadian nin Diyos

Paano sasanayon nin mga Kristiyano an saindang sadiri na magin maimbod ki Jehova asin sa saiyang Kahadian?

Ini an Satong Lugar nin Pagsamba

Paano ta maipapahiling an paggalang sa satong mga lugar nin pagsamba? Paano nakakapagpatugdok asin namementenar an mga Kingdom Hall?

Aram Mo Daw?

Sinasabi sa Bibliya na may mga lugar sa Dagang Panuga kaidto na puro kadlagan. Huling mayo nang kahoy ngunyan diyan, totoo daw kaya an sinabi kan Bibliya?