Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

AN TORRENGBANTAYAN—PAG-AADALAN NA EDISYON Marso 2015

Yaon sa isyung ini an mga artikulong pag-aadalan puon Mayo 4 sagkod 31, 2015.

ISTORYA NIN BUHAY

Nahanap Mi an Mas Kapaki-pakinabang na Karera

Si David asin Gwen Cartwright dating mga parabayle nin ballet, pero ngunyan ginagamit na ninda an saindang mga bitis sa mas marahay na paagi.

“Ini an Saimong Kagustuhan”

Taano ta kaining nakaagi pa sanang mga taon parati nang ipinapaliwanag kan mga literatura ta an mga istorya sa Bibliya sa mas malinaw asin simpleng paagi?

‘Magdadanay Daw Kamong Mapagbantay’?

Basahon an lininaw tang pakasabot sa parabula ni Jesus dapit sa sampulong daraga, na nagpopokus sa simple asin importanteng mensahe kan parabula.

Hapot Hali sa mga Parabasa

Parating nagsasambit kaidto nin mga tipiko asin antitipiko an mga publikasyon ta, pero bihira nang gibuhon iyan kaining nakaaging mga taon. Taano daw?

Makanuod sa Ilustrasyon Dapit sa mga Talento

Linilinaw kan artikulong ini an satong pakasabot sa parabula dapit sa mga talento.

Maimbod na Suportaran an mga Tugang ni Cristo

Paano sinusuportaran kan mga huhukuman bilang mga karnero an mga tugang ni Cristo?

Mag-agom ‘Diyan Sana sa Kagurangnan’—Realistiko Pa Daw Iyan?

An mga determinadong sumunod sa pagbuot nin Diyos nakakapaugma sa Saiya asin magkakamit nin espirituwal na mga bendisyon.