Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

AN TORRENGBANTAYAN—PAG-AADALAN NA EDISYON Setyembre 2014

‘Naghihinguwa’ Ka Daw Tanganing Makapaglingkod?

Paano mo ini magigibo sa tamang paagi?

Kumbinsido Ka Daw na Yaon sa Saimo an Katotoohan? Taano?

Tutukaron sa artikulong ini an nagkapirang dahilan kun taano ta dakul an kumbinsido na yaon sa mga Saksi ni Jehova an katotoohan. Tutukaron man an mga dahilan kun taano ta kumbinsido an mga Saksi mismo na yaon sa sainda an katotoohan.

Maimbod na Paglingkudan an Diyos sa Ibong nin “Dakul na Kasakitan”

Gabos kita nakakaeksperyensiya nin mga kasakitan huling nabubuhay kita sa kinaban ni Satanas. Ano an mga paagi nin pag-atake ni Satanas? Paano kita makakapag-andam sa mga iyan?

Mga Magurang—Pasturan an Saindong mga Aki

Responsabilidad kan mga magurang na padakulaon an saindang mga aki ‘sa pagsagwi asin hatol ni Jehova.’ (Efeso 6:4) Tutukaron sa artikulong ini an tulong paagi kun paano papasturan kan mga magurang an saindang mga aki asin kun paano sinda tatabangan na mamutan si Jehova.

Hapot Hali sa mga Parabasa

An sinasabi daw kan Bibliya sa Salmo 37:25 asin sa Mateo 6:33 nangangahulugan na dai nuarin man itutugot ni Jehova na magkulang nin kakanon an mga Kristiyano?

An Huring Kaiwal, an Kagadanan, Paparaon

Teribleng kasakitan an dara kan kagadanan asin kan gabos na kawsa kaiyan. Taano ta nagagadan an tawo? Paano paparaon ‘an huring kaiwal na iyo an kagadanan’? (1 Corinto 15:26) Hilingon kun paano ipinapahiling kan simbag an hustisya, kadunungan, asin lalo na an pagkamuot ni Jehova.

Girumdumon an mga Nasa Bilog na Panahon na Paglilingkod

Dakul na parasamba ni Jehova an maigot na naglilingkod nin bilog na panahon. Ano an magigibo ta tanganing girumdumon an saindang “maimbod na gibo” asin “mamumuton na pagpapagal”?—1 Tesalonica 1:3, NW.