Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

AN TORRENGBANTAYAN—PAG-AADALAN NA EDISYON Pebrero 2014

Ilinaladawan sa isyung ini an maugmang mga pangyayari sa Salmo 45. Tatabangan man kita kaini na pahalagahan si Jehova Diyos bilang an satong Paratao, Paraprotektar, asin pinakadayupot na Katuod.

Irukyaw si Cristo—An Mamuraway na Hadi!

Ano an kahulugan para sa sato ngunyan kan nakakaugmang mga pangyayari na ilinaladawan sa Salmo 45?

Maggaya-gaya sa Kasal kan Kordero!

Siisay an nobya, asin paano siya inaandam ni Cristo para sa kasal? Siisay an mga makikigaya-gaya sa kasal?

Binendisyunan an Balo nin Sarepta Huli sa Saiyang Pagtubod

An pagkabuhay liwat kan aki kan balo saro sa pinakanakakapakusog sa pagtubod na mga pangyayari sa saiyang buhay. Anong mga leksiyon an manunudan ta sa saiya?

Si Jehova—An Satong Paratao Asin Paraprotektar

Pahalagahan si Jehova Diyos bilang an satong Ama sa langit. Aramon kun paano mo mapapakusog an relasyon mo sa Diyos bilang an satong Nangungurog na Paratao asin Paraprotektar.

Si Jehova—An Satong Pinakadayupot na Katuod

Pag-isipan an mga halimbawa ni Abraham asin Gideon, na dayupot na mga katuod ni Jehova Diyos. Ano an mga kahagadan para magin katuod ni Jehova?

Hapot Hali sa mga Parabasa

Ano an basehan kan mga Judio kan inot na siglo sa ‘paghalat’ sa Mesiyas?

‘Hilingon an Kagayunan ni Jehova’

Pinahalagahan ni Hading David kan suanoy na Israel an areglo nin Diyos para sa tunay na pagsamba. Paano kita magigin maugmang marhay ngunyan sa tunay na pagsamba?

HALI SA SAMONG ARCHIVE

100 na Taon na Kasaysayan nin Pagtubod

Pag-aadalan: An taon na ini an ika-100 na anibersaryo kan inot na ipasali an “Photo-Drama of Creation,” na dinisenyo para patalubuon an pagtubod sa Bibliya.