Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

AN TORRENGBANTAYAN—PAG-AADALAN NA EDISYON Enero 2013

Pag-uulayan digdi an mga indibiduwal sa Bibliya na nagpahiling nin pagtubod asin kusog nin buot.

Gikan sa Buot na Iprinesentar an Saindang Sadiri—Sa Norway

Paano an sarong dai inaasahan na hapot nakapahiro sa sarong pamilya na bumalyo sa lugar na mas nangangaipo nin mga parahayag?

Kusugi an Buot Mo—Si Jehova Nasa Kaibanan Mo!

Makikinabang ka sa halimbawa ni Josue, Joiada, Daniel, asin iba pa na nagpahiling nin pagtubod asin kusog nin buot.

Dai Pagtugutan an Ano Man na Irayo Ka ki Jehova

Aramon kun paano kita makakagibo nin marahay na pagpili kun manungod sa trabaho, pag-aling-aling, asin pamilya.

Padagos na Rumani ki Jehova

Paano kita makakarani ki Jehova kun pinapagdanay ta sa tamang lugar an elektronikong kagamitan, salud, kuwarta, asin pag-orgulyo?

Naglilingkod na Mayong Pinagbabasulan

Kan siya nabubuhay, nakagibo si apostol Pablo nin grabe karaot na mga sala sagkod madunong na mga desisyon. Ano an manunudan ta sa saiyang halimbawa?

Mga Elder—‘Mga Kapwa Trabahador Para sa Satong Kagayagayahan’

Sa anong mga paagi tinatabangan kan mga elder an mga tugang na magin maugma sa paglilingkod sa Diyos?

May Marahay na Resulta an Plinanong Marhay na Kampanya

Basahon kun paano an sarong diyes anyos na aking babayi sa Chile nagmaigot na imbitaran sa sarong espesyal na okasyon an gabos na nagtataram kan lengguwaheng Mapudungun sa saindang eskuwelahan.