Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Mag-ingat sa Superstisyosong Paggamit kan Biblia

Mag-ingat sa Superstisyosong Paggamit kan Biblia

‘AN TATARAMON nin Dios buhay asin naggigibo [“mapuersa,” NW].’ (Heb. 4:12) Sa mga tataramon na iyan, idinoon ni apostol Pablo an puersa kan tataramon nin Dios na pahiroon an puso asin bagohon an buhay.

Minsan siring, kan an ihinulang apostasiya mangyari pakagadan kan mga apostol, nagkaigwa nin laen-laen na pagmansay sa puersa kan mensahe kan Biblia. (2 Ped. 2:1-3) Kan huri, sinasabi kan mga lider nin simbahan na an Tataramon nin Dios may kapangyarihan nin mahika. Si Propesor Harry Y. Gamble nagsurat manongod sa “paggamit kan mga dokumentong Kristiano sa mahika.” Sinambit nia na kan ikatolong siglo, sinabi kan Ama kan Iglesia na si Origen na “an tanog pa sana nin sagradong mga tataramon kapakipakinabang na: kun an mga tataramon may puersa sa paganong mahika, lalo nang mapuersa an totoong mga tataramon nin Dios sa kasuratan.” Sa paghinanapos kan ikaapat na siglo, si John Chrysostom nagsurat na “an diablo dai mangangahas na dumolok sa harong na may Ebanghelyo.” Sinabi man nia na ginamit na kuintas nin nagkapira an haralipot na kotasyon hali sa mga Ebanghelyo bilang mapuersang agimat. Sinabi pa ni Propesor Gamble na para sa Katolikong teologo na si Augustine “kun makulog an payo, puedeng magturog na igwa sa irarom kan ulunan nin kopya kan Ebanghelyo ni Juan”! Sa siring, an mga teksto sa Biblia ginamit para sa mahika. Ibibilang mo daw an Biblia na agimat, o anting-anting, na maprotektar sa saimo sa karatan?

Tibaad an sarong mas popular na klase nin salang paggamit kan Biblia iyo an bibliomancy. Ano iyan? Nanonongod iyan sa basta pagbukas nin libro, na sa parate an Biblia, asin pagbasa kan enot na tekstong nahiling sa paniniwala na magtatao iyan kan kaipuhan na giya. Halimbawa, segun ki Propesor Gamble, kan madangog ni Augustine an boses nin sarong aki sa kataed na harong na nagsasabi: “Kuana saka basaha, kuana saka basaha,” ibinilang iyan ni Augustine na pagboot nin Dios na bukasan an Biblia asin basahon an enot na tekstong mahiling nia.

May aram ka daw na mga namimibi sa Dios kun igwa nin problema dangan basta sana binubuksan an Biblia sa paniniwala na an enot na tekstong mahihiling ninda makakatabang sa saindang problema? Minsan ngani tibaad marahay an intension ninda, bako iyan an paagi nin pagpagiya nin mga Kristiano sa Kasuratan.

Inasegurar ni Jesus an mga disipulo nia na isusugo nia sa sainda an ‘pararanga, an banal na espiritu.’ Sinabi pa nia: ‘Iyan an matokdo saindo nin gabos na bagay, asin mapagirumdom saindo kan gabos na sinabi ko saindo.’ (Juan 14:26) Sa kabaliktaran, an bibliomancy dai nangangaipo nin kaaraman sa Kasuratan.

Popular an bibliomancy asin iba pang superstisyosong paggamit kan Biblia. Minsan siring, kinokondenar kan Biblia an paghanap nin mga signos. (Lev. 19:26; Deut. 18:9-12; Gui. 19:19) An tataramon nin Dios buhay asin mapuersa, pero dapat kitang magin mahusay sa paggamit kaiyan. An tamang kaaraman sa Biblia an nagpaparahay sa buhay nin tawo, bako an superstisyosong paggamit kan libro. An pagkamit kan siring na kaaraman nakakatabang sa dakol na magkaigwa nin marahay na mga pamantayan sa moral, bayaan an kapahapahamak na pamumuhay, pakusogon an pamilya, asin pataluboon an personal na relasyon sa Autor kan Biblia.