Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

AN TORRENGBANTAYAN—PAG-AADALAN NA EDISYON Disyembre 2012

Ipinapaliwanag digdi kun ano an boot sabihon kan pagigin tunay na mapanggana sa buhay. Aramon man kun paano an Mga Saksi ni Jehova nagkakasararo bilang internasyonal na asosasyon nin magturugang.

Mag-ingat sa Superstisyosong Paggamit kan Biblia

May mga naniniwala na an Biblia igwa nin mahikong kapangyarihan. Ano sa hiling mo? Paano ka tunay na makikinabang sa mga katokdoan kan Biblia?

Kamtan an Tunay na Kapangganahan sa Buhay

Ano an boot sabihon kan pagigin mapanggana sa buhay? Hilingon an halimbawa ni Hadeng Salomon asin apostol Pablo.

Pinagtitiwalaan Kang Mayordomo!

Gabos na naglilingkod sa Dios arog sa mayordomo. Anong tolong prinsipyo an makakatabang sa sato na magibo an responsabilidad na ini?

Hapot Hale sa mga Parabasa

Paano maninigong mansayon kan mga Kristiano an pagpreserbar kan mga embryo? Paano puedeng makualipikar sa bautismo an mga tinotokdoan sa Biblia kun dai sinda puedeng ikasal sono sa ley nin gobyerno?

Nagigirumdoman Mo daw?

Maingat mo daw na binasa an dai pa sana nahahaloy na mga isyu kan An Torrengbantayan asin The Watchtower? Hilingon kun ano an nagigirumdoman mo.

Pagdadanay sa Satong Paninindogan Bilang ‘Temporaryong mga Residente’

Ano an boot sabihon kan pagigin ‘temporaryong mga residente’ sa sistemang ini? Ano an inaasahan sa gabos na tunay na Kristiano?

‘Temporaryong mga Residente’ na Nagkakasararo sa Tunay na Pagsamba

Paano an Mga Saksi ni Jehova nagkakasararo sa paghuhulit bilang kabtang nin internasyonal na kasararoan nin magturugang?

An Pinasimpleng Edisyon nin Watchtower—Taano ta Iinintrodusir Iyan?

Basahon kun paano nakikinabang an mga adulto asin aki sa edisyon na ini kan Watchtower.

Indise nin mga Tema Para sa An Torrengbantayan na 2012

Indise kan gabos na artikulong ipinublikar sa Torrengbantayan na 2012 na ilinista base sa tema.