ANO AN MASASABI NINDO?

Siisay an pinakanangungurog sa gabos na paratao nin regalo?

“An lambang marahay na balaog asin an lambang pinakamagayon na regalo gikan sa itaas, na minababa hali sa Ama kan mga liwanag sa langit.”Santiago 1:17.

Matatabangan kita kan isyung ini kan An Torrengbantayan na mapahalagahan an pinakamagayon na regalo nin Diyos.