DAKUL asin manlain-lain an opinyon manungod sa buhay asin kagadanan. Iniisip kan iba na pag nagadan sinda, mapadagos an saindang buhay tibaad sa ibang porma o sa ibang lugar. Iniisip man kan iba na ipapangaki giraray sinda sa ibang pagkatawo. Pero may mga naniniwala man na an kagadanan iyo na an katapusan kan gabos.

Puwedeng igwa ka man nin sadiring opinyon manungod diyan, depende sa nagimatan mo o sa kulturang dinakulaan mo. Huling dakula an pagkakalain kan mga opinyon sa kun ano an nangyayari pag nagadan an saro, kiisay asin sain daw kita makakakua nin masasarigan saka totoong simbag sa nakakaribong na hapot na ini?

Dakul na taon nang itinutukdo kan mga lider nin relihiyon an dapit sa doktrina kan imortalidad kan kalag nin tawo. An mga miyembro kan haros gabos sa panginot na relihiyon​—Kristiyano, Hindu, Judio, Muslim, asin iba pa​—naniniwala na an kalag imortal, na sinasabing pag nagadan an saro, an kalag niya minasuway sa hawak asin padagos na nabubuhay sa lugar nin mga espiritu. An mga Budista man nagtutubod na paagi sa dakul na pagkamundag giraray, an puwersa o enerhiya kan isip nin sarong tawo puwedeng makaabot sa pinakamarahay na kamugtakan na inaapod nindang Nirvana.

Huli sa mga katukduan na iyan, kadaklan sa mga tawo sa bilog na kinaban an nagtutubod na an kagadanan kapinunan nin sarong bagong buhay sa ibang lugar. Kaya para sa dakul, sarong importanteng kabtang kan buhay nin tawo an kagadanan, asin parte iyan kan katuyuhan nin Diyos. Pero ano an sinasabi kan Bibliya dapit diyan? Aramon iyan sa masunod na artikulo. Puwedeng masurpresa ka sa simbag.