Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 TEMA SA COVER

Kun Magadanan nin Mahal sa Buhay

Kun Magadanan nin Mahal sa Buhay

“Ne, aram kan Diyos an pinakamarahay. . . . Dai . . . ka na . . . magparahibi.”

An mga tataramon na iyan hininghing ki Bebe kan yaon siya sa lubong kan saiyang ama na nagadan sa aksidente sa awto.

Ugos si Bebe sa saiyang ama. Tinaram iyan kan sarong haraning amigo kan pamilya ninda, pero imbes na maranga mas nakulgan pa si Bebe. “Mayong marahay sa pagkagadan ni Papa,” an pauruutro niyang sinasabi sa sadiri. Kan isurat ni Bebe an insidenteng iyan sa sarong libro, pakalihis nin pirang taon, malinaw na nagmumundo pa man giraray siya sa nangyari.

Arog kan narealisar ni Bebe, bako talagang madali na mahali an kamunduan, lalo na kun ugos ka sa nagadan. Sa Bibliya, an kagadanan angay na inaapod na “huring kaiwal.” (1 Corinto 15:26) Dai ta iyan mapupugulan, sa parati dai ta inaasahan an pag-abot kaiyan, asin inaagaw kaiyan an satong mga mahal sa buhay. Mayo sa sato an makakaligtas sa epekto kaiyan. Kaya, normal sana na madipisilan kitang makayanan an pagkagadan nin mahal sa buhay asin an epekto kaiyan.

Tibaad isipon mo: ‘Gurano daw kahaloy bago mahali an kamunduan? Paano daw iyan makakayanan? Paano ko rarangahon an mga nagadanan? May paglaom pa daw an mga mahal ta sa buhay na nagadan?’