ANO AN MASASABI NINDO?

Maabot pa daw an panahon na mauutob ini?

‘Papahidon nin Diyos an gabos na luha sa saindang mga mata, asin an kagadanan mawawara na.’Kapahayagan 21:3, 4.

Ipapaliwanag sa isyung ini kan An Torrengbantayan kun paano uutubon nin Diyos an panugang iyan asin kun ano an maitatabang kaiyan saimo.