Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

AN TORRENGBANTAYAN Num. 3 2016 | Kun Magadanan nin Mahal sa Buhay

ANO AN MASASABI NINDO?

Maabot pa daw an panahon na mauutob ini?

‘Papahidon nin Diyos an gabos na luha sa saindang mga mata, asin an kagadanan mawawara na.’Kapahayagan 21:3, 4.

Ipapaliwanag sa isyung ini kan An Torrengbantayan kun paano uutubon nin Diyos an panugang iyan asin kun ano an maitatabang kaiyan saimo.

 

TEMA SA COVER

Kun Magadanan nin Mahal sa Buhay

Paano ta makakayanan an pagmundo? May paglaom pa daw an nagadan niyatong mahal sa buhay?

TEMA SA COVER

Sala Daw na Magmundo?

Paano kun isipon nin iba na garo baga sobra man an satong pagmundo sa nagadan niyatong mahal sa buhay?

TEMA SA COVER

Kun Paano Mo Makakayanan

May praktikal na mga sadol an Bibliya na talagang nakakatabang.

TEMA SA COVER

Pagranga sa mga Nagmumundo

Kun minsan dai naririsa dawa kan dayupot na mga amigo an importanteng pangangaipo kan mga nagmumundo.

TEMA SA COVER

Bubuhayon an mga Gadan!

Posible daw na mangyari an panuga kan Bibliya?

Aram Mo Daw?

Siisay an ama ni Jose? Anong mga tela asin pantugma an ginagamit kaidtong panahon kan Bibliya?

BINAGO KAN BIBLIYA AN SAINDANG BUHAY

Nakanuod Akong Irespeto an mga Babayi Saka an Sadiri Ko

May nabasa sa Bibliya si Joseph Ehrenbogen na nakatabang sa saiya na biyong baguhon an saiyang buhay.

ARUGON AN SAINDANG PAGTUBOD

“Maiba Ako”

Apuwera sa pagtubod, may iba pang pambihirang mga kuwalidad si Rebeca.

Ano an Sinasabi kan Bibliya?

Sala daw na itaram an pangaran nin Diyos?

Dakul Pang Tampok Online

Taano ta Nagagadan an mga Tawo?

An simbag kan Bibliya sa hapot na ini nagtatao nin pagranga asin paglaom.