Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

‘An mga Mahuyo an Makakasadiri kan Daga’

‘An mga Mahuyo an Makakasadiri kan Daga’

An kadaklan sa sato nakahiling na nin inhustisya asin nin pang-aapi kan mga maraot sa mga tawong nagmamaigot na gumibo nin tama. Maabot pa daw an panahon na mawawara na an inhustisya asin karatan?

Mababasa sa Bibliya sa Salmo 37 an simbag, kaiba an mga paggiya na makakatabang sa sato ngunyan. Mangnuhon kun ano an sinasabi kaiyan dapit sa minasunod na importanteng mga hapot.

  • Ano an dapat na magin reaksiyon niyato sa mga nang-aapi sa sato?​Bersikulo 1, 2.

  • Ano an mangyayari sa maraot na mga tawo?​Bersikulo 10.

  • Ano an magigin puturo kan mga naggigibo nin tama?​Bersikulo 11, 29.

  • Ano an dapat niyatong gibuhon ngunyan?​Bersikulo 34.

An ipinasabong na mga tataramon sa Salmo 37 malinaw na nagpapahiling kan magayunon na puturo para sa gabos na ‘nagsasarig ki Jehova asin nag-uutob kan saiyang dalan.’ Mauugma an mga Saksi ni Jehova na tabangan kang pag-adalan an Bibliya asin makanuod kun paano mo makakamtan an sarong siguradong puturo para saimo asin sa mga mahal mo sa buhay.