Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Introduksiyon

Introduksiyon

ANO AN NAKATAGAMA SA MAABOT?

Naisip mo na daw kun ano an magigin puturo mo saka kan saimong pamilya? Sinasabi kan Bibliya:

‘Masasadirihan kan mga matanos an daga, asin mag-iirok sinda duman sagkod lamang.’—Salmo 37:29, An Marahay na Bareta Biblia.

Matatabangan ka kan isyung ini kan An Torrengbantayan na masabutan an marahayon na katuyuhan nin Diyos para sa katawuhan asin sa daga saka kun ano an dapat mong gibuhon para makinabang diyan.