Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

AN TORRENGBANTAYAN Num. 2 2016 | Taano ta si Jesus Nagsakit Asin Nagadan?

Taano ta mahalaga sa saimo an kagadanan nin sarong tawo mga 2,000 na taon na an nakaagi?

TEMA SA COVER

Nangyari Daw Talaga Iyan?

Ano an nagpapatunay na totoo an pagkasaysay kan Ebanghelyo manungod ki Jesus?

TEMA SA COVER

Taano ta si Jesus Nagsakit Asin Nagadan?

Paano ka makikinabang sa saiyang kagadanan?

Dapat Daw na Magsamba an mga Kristiyano sa Sagradong mga Lugar?

Dakul sa panginot na mga relihiyon sa bilog na kinaban an igwa nin sagradong mga lugar. Mas inaako daw nin Diyos an pagsambang ginigibo diyan?

An Pagdangog sa Patanid Puwede Mong Ikaligtas!

An mga hula kan Bibliya nagtatao nin malinaw na mga tanda kan padangadang na kalamidad. Mahiro ka daw kauyon kaiyan?

Mga Kapitulo Asin Bersikulo—Siisay an Naglaag Kaiyan sa Bibliya?

Taano ta nagin popular an sistemang ini nin pagbanga-banga sa Bibliya?

Siisay o Ano an Diyablo?

Kaya daw kontrulon kan Diyablo an mga tawo?