PRAKTIKAL PA DAW NGUNYAN AN BIBLIYA?

Huli sa dakulon nang makukuang impormasyon paagi sa modernong teknolohiya, sa hiling mo praktikal pa daw ngunyan an Bibliya? An Bibliya nagsasabi:

“An bilog na Kasuratan ipinasabong nin Diyos asin kapaki-pakinabang.”—2 Timoteo 3:16.

Ipinapaliwanag sa isyung ini kan An Torrengbantayan kun taano ta masasarigan na giya an Bibliya sa gabos na aspekto nin buhay.