Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

AN TORRENGBANTAYAN—PAG-AADALAN NA EDISYON Setyembre 2016

Yaon sa isyung ini an mga artikulong pag-aadalan puon Oktubre 24 sagkod Nobyembre 27, 2016.

‘Dai Mo Pagtugutan na Lumaylay an Saimong mga Kamot’

Paano tinatawan ni Jehova nin puwersa asin kusog nin buot an saiyang mga lingkod? Paano mo man iyan magigibo?

Padagos na Makipaglaban Para sa Bendisyon ni Jehova

Napapaatubang sa dakul na ulang an mga lingkod nin Diyos mantang padagos sindang nagmamaigot na makamtan an saiyang pag-uyon. Pero kaya nindang magin mapanggana!

Hapot Hali sa mga Parabasa

Ano “an tataramon nin Diyos” na sinasabi sa Hebreo 4:12 na “buhay asin igwa nin puwersa”?

Pagdepensa sa Maugmang Bareta sa Atubangan kan Haralangkaw na Opisyal

May manunudan kita sa nagin paghiro ni Pablo kun dapit sa sistema nin mga ley kan panahon niya.

Nagpapamuraway Daw sa Diyos an Saimong Istilo nin Pagbado?

Puwede niyatong magin giya an mga prinsipyo sa Bibliya.

Makinabang sa Paggiya ni Jehova Ngunyan

Mga Saksi sa Poland asin Fiji na naggibo nin madunong na mga desisyon.

Mga Hoben, Pakusugon an Saindong Pagtubod

Naiisip mo daw minsan na sumunod na sana sa popular na mga paniniwala arog kan ebolusyon, imbes na maniwala sa paglalang? Kun iyo, para sa saimo an impormasyon na ini.

Tabangan an Saindong mga Aki na Mapakusog an Saindang Pagtubod

Minsan daw naiisip mo kun baga kaya nindo iyan? Apat na lakdang na makakatabang sa saindo para magin mapanggana.