Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

AN TORRENGBANTAYAN—PAG-AADALAN NA EDISYON Pebrero 2017

Yaon sa isyung ini an mga artikulong pag-aadalan puon Abril 3-30, 2017.

Mauutob an Katuyuhan ni Jehova!

Ano an orihinal na katuyuhan nin Diyos para sa daga asin sa katawuhan? Ano an nagin problema? Taano ta an pantubos ni Jesus nagserbing liyabe na nagbukas kan pinto pasiring sa kautuban kan katuyuhan nin Diyos?

An Pantubos—Sarong “Perpektong Regalo” Gikan sa Ama

An areglong ini nin Diyos dai sana nagbukas nin pinto para sa marahayon na mga oportunidad kundi pinagin posible man kaiyan na maisagibo an mahalagang marhay na mga bagay para sa kapakanan kan gabos na nasa langit asin daga.

ISTORYA NIN BUHAY

Naeksperyensiyahan Mi an Daing Kapantay na Kabuutan nin Diyos

Naeksperyensiyahan ni Douglas asin Mary Guest an daing kapantay na kabuutan nin Diyos kan sinda magin payunir sa Canada asin misyonero sa Brazil saka Portugal.

Pinanginginutan ni Jehova an Saiyang Banwaan

Kan suanoy na mga panahon, naggamit si Jehova nin mga lalaki tanganing manginot sa saiyang banwaan. Anong mga ebidensiya an magpapatunay na siya talaga an naggigiya sa mga ini?

Siisay an Nanginginot Ngunyan sa Banwaan nin Diyos?

Nanuga si Jesus na makakaibanan siya kan saiyang mga parasunod sagkod sa katapusan kan sistema nin mga bagay. Paano niya ginigiyahan an banwaan nin Diyos ngunyan?

Hapot Hali sa mga Parabasa

Sinabi ni apostol Pablo na ‘dai ni Jehova tutugutan na mapaatubang kamo sa sugot na dai nindo makakaya.’ Buot sabihon daw kaini patiinot nang pig-aaram ni Jehova kun anong mga pagbalo an makakaya ta dangan pinipili niya kun ano an mga aatubangon ta?

HALI SA SAMONG ARCHIVE

‘Dai nin Makakaulang Dawa an Lubak-lubak o Halawigon na Dalan’

Kan mga huring taon kan dekada nin 1920 asin kan inot na mga taon kan dekada nin 1930, desididong ipinaabot kan mahihigos na mga payunir an maugmang bareta kan Kahadian nin Diyos sa mahiwason na puwerang mga lugar nin Australia.