Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

AN TORRENGBANTAYAN—PAG-AADALAN NA EDISYON Nobyembre 2016

Yaon sa isyung ini an mga artikulong pag-aadalan puon Disyembre 26, 2016 sagkod Enero 29, 2017.

Sarong Pag-apod na Makahulugan na Marhay!

Anong pag-apod an ginamit ni Jesus na nagpapahiling nin urog pa sa paggalang?

“Padagos Nindong Pakusugon an Lambang Saro sa Kada Aldaw”

Taano ta mahalaga an pagpakusog nin buot? Ano an manunudan mo ki Jehova, ki Jesus, asin ki Pablo sa paagi ninda nin pagpakusog sa buot nin iba? Asin paano ka makakatao nin epektibong pampakusog nin buot?

Magin Organisado Kauyon kan Sadiring Libro nin Diyos

Si Jehova an daing kaparehong Organisador. Bako daw na dapat niyatong lauman na organisado man an saiyang mga parasamba?

Pinapahalagahan Mo Daw na Marhay an Sadiring Libro ni Jehova?

Marahayon an nagigin resulta pag pinagmamaigutan kan mga lingkod nin Diyos na iaplikar an sadol na yaon sa saiyang Tataramon asin maimbod na sinusuportaran an saiyang organisasyon.

“Dakula an Trabaho”

May pribilehiyo kang suportaran iyan.

Inapod Hali sa Kadikluman

Sa anong paagi napasa kadikluman an banwaan nin Diyos kan ikaduwang siglo C.E.? Paano asin kasuarin nagpuon na makamtan ninda an kaliwanagan?

Nakatalingkas Sinda sa Palsong Relihiyon

Kasuarin lubos na nakabutas an banwaan nin Diyos sa kamot kan Babilonya?

“Mga Parahayag kan Kahadian sa Britania—Magmata Kamo!!”

Sa laog nin sampulong taon, mayo nin dakulang pag-uswag sa bilang nin mga parahayag kan Kahadian sa Britania! Paano nagbago an kamugtakan?