Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

AN TORRENGBANTAYAN—PAG-AADALAN NA EDISYON Setyembre 2017

Yaon sa isyung ini an mga artikulong pag-aadalan puon Oktubre 23 sagkod Nobyembre 26, 2017.

Magpahiling nin Pagpupugol sa Sadiri

Paano makakatabang an mga halimbawa sa Bibliya tanganing magkaigwa asin makapahiling kita kan kuwalidad na ini? Taano ta gugustuhon nin sarong Kristiyano na mas magkaigwa nin pagpupugol sa sadiri?

Arugon an Pagmalasakit ni Jehova

Sarong beses, ipinamidbid ni Jehova an saiyang sadiri ki Moises paagi sa pagsabi kan Saiyang pangaran asin mga kuwalidad. An saro sa inot na mga kuwalidad na sinambit nin Diyos iyo an saiyang pagmalasakit. Ano an kuwalidad na ini, asin taano ta dapat kitang magin interesado diyan?

ISTORYA NIN BUHAY

Nagkapribilehiyo Akong Makatrabaho an mga Tawong Espirituwal

Ginirumdom ni David Sinclair an kaugmahan na namatian niya asin an pribilehiyo niya na makatrabaho an maimbod na mga tugang na lalaki asin babayi sa 61 taon na paglilingkod niya sa Brooklyn Bethel.

‘An Tataramon kan Satuyang Diyos Magdadanay Sagkod Nuarin Pa Man’

An Bibliya pa man giraray an pinakamabentang libro dawa pirang siglo na ining naisurat, nagkaigwa nin mga pagbabago sa lengguwahe asin pulitika, saka may mga pagkontra sa pagtradusir kaiyan.

“An Tataramon nin Diyos . . . Igwa nin Puwersa”

Dakul na tawo an naggigibo nin dakulang mga pagbabago huli sa pag-adal kan Tataramon nin Diyos. Ano an kaipuhan niyatong gibuhon tanganing magkaigwa nin epekto sa sato an Tataramon nin Diyos?

“Kusugi an Buot Mo Asin . . . Magtrabaho Ka Na”

Taano ta kaipuhan niyato nin kusog nin buot, asin paano kita magkakaigwa kaiyan?