Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

AN TORRENGBANTAYAN—PAG-AADALAN NA EDISYON Mayo 2018

Yaon sa isyung ini an mga artikulong pag-aadalan puon Hulyo 9 sagkod Agosto 5, 2018.

ISTORYA NIN BUHAY

Tios Kaidto Pero Mayaman Na Ngunyan

Si Samuel Herd nagdakula na tios sa materyal, pero sa paglihis nin mga taon nagin mayaman na sa espirituwal, mas mayaman kisa pinapangarap niya.

Katuninungan—Paano Ka Magkakaigwa Kaiyan?

Nabubuhay kita sa maribok na kinaban, kaya kaipuhan tang maghinguwang marhay para magkaigwa nin katuninungan. Makakatabang sa sato an Tataramon nin Diyos.

Namumutan ni Jehova an mga ‘Namumunga na May Pakatagal’

Tibaad madisganar kita pag naghuhulit sa mga teritoryong bako gayong interesado an mga tawo. Dawa arog kaiyan, gabos kita puwedeng magkaigwa nin mabungang ministeryo.

Kun Taano ta ‘Padagos Kitang Namumunga nin Dakul’

Mahalaga na pirmi tang isaisip an mga dahilan kun taano ta naghuhulit kita.

Midbidon an Saimong Kaiwal

Bako man kitang ignorante sa mga impluwensiya o pakana ni Satanas.

Mga Hoben—Manindugan Laban sa Diyablo

Gabos kita nasa espirituwal na pakikilaban. Garo mayong kalaban-laban partikular na an mga hoben, pero nakasulot na sinda nin panggiyera.

Sarong Abundang Ani!

Sa sarong lugar sa Ukraine, Mga Saksi ni Jehova an un-kuwarto kan populasyon!