Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Aram Mo Daw?

Aram Mo Daw?

Tama daw na apudon na “mga parahabon” an mga nagtitinda nin hayop sa templo sa Jerusalem?

SIGUN sa rekord kan Ebanghelyo ni Mateo, “Naglaog si Jesus sa templo asin pinalayas an gabos na nagtitinda saka nagbabakal sa templo, asin itinuwal niya an mga lamesa kan mga pararibay nin kuwarta saka an mga bangkô kan mga nagtitinda nin mga salampati. Asin sinabi niya sa sainda: ‘Nasusurat, “An sakuyang harong aapudon na harong na pamibian,” alagad ginigibo nindo iyan na lungib nin mga parahabon.’”—Mat. 21:12, 13.

Ipinapahiling kan mga rekord kan kasaysayan nin mga Judio na inaprobetsaran kan mga nagtitinda sa templo an mga parabakal paagi sa paghagad nin sobra kalangkaw na bayad. Halimbawa, sinambit sa Mishnah (Keritot 1:7) na may panahon kaidtong inot na siglo na uminabot sa sarong bulawan na denar an presyo nin sarong padis nin salampating ginagamit sa pag-atang. Katumbas iyan kan puwedeng itangdan sa sarong ordinaryong trabahador para sa 25 aldaw na pagtrabaho. Kun an saro pobre puwede siyang mag-atang nin mga salampati; pero dawa an mga gamgam na ini prinesyuhan nin kantidad na dai na kayang bakalon kan mga pobre. (Lev. 1:14; 5:7; 12:6-8) Naanggot na marhay si Rabbi Simeon ben Gamaliel sa mga nangyayari duman kaya binawasan niya an kahagadan na bilang nin mga iaatang. Huli kaiyan, buminaba tulos nin sanggatos na beses an presyo kan sarong padis nin salampati.

Kun siring, tama sana si Jesus kan apudon niyang “mga parahabon” an mga paratinda sa templo huli sa pagigin nindang mahanab asin mapag-aprobetsar.