Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

AN TORRENGBANTAYAN—PAG-AADALAN NA EDISYON Hunyo 2017

Yaon sa isyung ini an mga artikulong pag-aadalan puon Hulyo 31 sagkod Agosto 27, 2017.

Nagigirumduman Mo Daw?

Nabasa mo na daw an dai pa sana nahahaloy na mga isyu kan magasin na An Torrengbantayan? Hilingon kun pira sa mga hapot na ini hali sa Bibliya an masisimbag mo.

Nagtatao si Jehova nin Karangahan sa Gabos Niyatong Kasakitan

Ano an nagkapirang kadipisilan na tibaad atubangon ngunyan nin mga Kristiyanong may agom o may pamilya? Asin paano ka makakanumpong nin karangahan hali sa Diyos kun napapaatubang ka sa siring na mga problema?

Isentro an Saindong Puso sa Espirituwal na mga Kayamanan

Anong mga kayamanan an dapat niyatong pahalagahan na marhay, asin paano ta magigibo iyan?

Maghiling Bako sa Pangluwas na Itsura

Ano an nangyari kan mapasensiyang kaulayon nin sarong Saksi ni Jehova an sarong tawong nakaistar sa tinampo na kinakauyaman asin habo sa tawo?

Huhusayon Daw Nindo an mga Dai Pagkasinabutan Asin Makikipagkatuninungan?

Gustong-gusto kan mga tawo na magin matuninong. Pero, kun an posisyon saka an amor propyo na an matatamaan, dakul an nagigin nang bakong mapagpatuninong. Paano kita dai magigin arog kaiyan?

‘Salamat sa Diyos Huli kan Marahay Mong Kaisipan!’

Sinabi iyan ni David kan suanoy na Israel bilang pag-umaw ki Abigail. Taano ta inumaw siya ni David, asin ano an manunudan ta sa halimbawa kaini?

Ipokus an Saindong Mata sa Pinakamahalagang Isyu

Ano an pinakamahalagang marhay na isyu na napapaatubang sa gabos na tawo? Taano ta mahalaga na maaraman mo iyan?

Suportaran an Soberaniya ni Jehova!

Taano ta mahalaga na midbidon mo si Jehova bilang an may deretsong mamahala sa uniberso?

Aram Mo Daw?

Taano ta sinabi ni Jesus na “mga parahabon” an mga nagtitinda nin hayop sa templo?