Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

AN TORRENGBANTAYAN—PAG-AADALAN NA EDISYON Agosto 2017

Yaon sa isyung ini an mga artikulong pag-aadalan puon Setyembre 25 sagkod Oktubre 22, 2017.

Andam Ka Daw na Mapasensiyang Maghalat?

Naghapot an maimbod na mga lingkod ni Jehova kaidto kun sagkod nuarin ninda kaipuhan na tagalan an mga pagbalo. Dai naanggot si Jehova sa paghapot ninda.

“An Katuninungan nin Diyos . . . Nakakalabi sa Gabos na Pakasabot”

Naihapot mo na daw kun taano ta tinutugutan nin Diyos na mangyari an nagkapirang dai inaasahan na mga pagbalo sa saimong buhay? Kun iyo, ano an makakatabang sa saimo na magtagal na may lubos na pagtitiwala ki Jehova?

ISTORYA NIN BUHAY

Nagbubunga nin mga Bendisyon an Pakatagal sa Ibong nin Pagbalo

Taano ta mga baka an hinahanap kan mga ipinaapon sa Siberia kun mga karnero talaga an gusto ninda? Mahihiling an simbag sa interesanteng istorya nin buhay ni Pavel asin Maria Sivulsky.

Kun Paano Niyato Huhubaon Asin Dai na Babalikan an Lumang Personalidad

Apuwera sa kaipuhan niyatong hubaon an lumang personalidad, kaipuhan man niyatong hinguwahon na dai na iyan balikan. Paano ta iyan magigibo pareho, gurano man kagrabe an tibaad nagibo tang kasalan?

Kun Paano Niyato Isusulot Asin Mapapagdanay an Bagong Personalidad

Sa tabang ni Jehova, kaya niyatong magin an klase nin tawo na gusto niya para sa sato. Aramon an praktikal na mga paagi na diyan maipapahiling mo an pagmalasakit, kabuutan, kapakumbabaan, asin kahuyuan.

Pagkamuot—Sarong Mahalagang Marhay na Kuwalidad

Malinaw na sinabi kan Kasuratan na an pagkamuot saro sa resulta kan paghiro kan banal na espiritu ni Jehova. Pero, ano man nanggad an pagkamuot? Paano mo iyan mapapatalubo? Asin paano mo iyan maipapahiling sa aroaldaw?

HALI SA SAMONG ARCHIVE

“Nuarin an Sunod Tang Asembleya?”

Taano ta mahalagang marhay an sadit na kumbensiyon na ginibo sa siyudad nin Mexico kan 1932?

Hapot Hali sa mga Parabasa

Taano ta magkaiba an salaysay ni Mateo asin ni Lucas mapadapit sa ginikanan ni Jesus asin sa inot na mga taon kan saiyang buhay?