Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 SEKSION 19

Si Jesus Nagtao nin Hula na Magkakaigwa nin Epekto sa Bilog na Kinaban

Si Jesus Nagtao nin Hula na Magkakaigwa nin Epekto sa Bilog na Kinaban

Sinabi ni Jesus an mga bagay na magigin tanda kan saiyang presensia na may kapangyarihan bilang hade asin kan pagtatapos kan sistemang ini nin mga bagay

SA Bukid nin mga Olibo, na magayonon na natatanaw sa ibaba an Jerusalem asin an templo kaiyan, apat sa mga apostol ni Jesus an naghapot sa saiya sa pribado manongod sa nagkapirang bagay na sinabi nia. Sinabi pa sana ni Jesus na lalaglagon an templo sa Jerusalem. Asin sa sarong mas naenot na pangyayari, sinabi nia sa sainda an manongod sa “pagtatapos kan sistema nin mga bagay.” (Mateo 13:40, 49) Ngonyan an mga apostol naghapot: “Ano an magigin tanda kan saimong presensia asin kan pagtatapos kan sistema nin mga bagay?”Mateo 24:3.

Sa simbag ni Jesus, sinabi nia kun ano an mangyayari bago laglagon an Jerusalem. Alagad orog pa an kalabot sa saiyang mga tataramon. Sa huri, an saiyang hula magkakaigwa nin mas dakulang kaotoban sa bilog na kinaban. Ihinula ni Jesus an manongod sa kombinasyon nin mga pangyayari asin mga kamugtakan sa kinaban na makompuesto sa sarong tanda. Paagi sa tandang iyan, masasabotan kan mga tawo sa daga na nagpoon na an presensia ni Jesus bilang Hade sa langit. Sa ibang pagtaram, an tanda magpaparisa na si Jesus ginibo na ni Jehova Dios na Hade kan haloy nang ipinanuga na Mesiyanikong Kahadean. An tanda mangangahulogan na hahaleon na kan Kahadean an karatan asin mapaabot na iyan nin tunay na katoninongan sa katawohan. Sa siring, an mga bagay na ihinula ni Jesus magigin tanda kan huring mga aldaw kan daan na sistema nin mga bagay—an mga sistema nin relihion, politika, asin sosyedad nin tawo na nag-eeksister ngonyan—asin kan kapinonan nin bagong sistema nin mga bagay.

Sa pagpaliwanag kun ano an mangyayari sa daga durante kan presensia nia bilang Hade sa langit, sinabi ni Jesus na magkakaigwa nin internasyonal na mga guerra, kakulangan nin kakanon, makokosog na linog, asin lakop na mga helang. Maorog an katampalasanan. An tunay na mga disipulo ni Jesus maghuhulit kan maogmang bareta kan Kahadean nin Dios sa bilog na daga. An gabos na bagay na ini masagkod sa “dakulang kahorasaan” na dai pang kaagid na nangyari bago kaiyan.Mateo 24:21.

Paano maaaraman kan mga parasunod ni Jesus na harani na an kahorasaan na iyan? ‘Makanood kamo sa higera,’ an sabi ni Jesus. (Mateo 24:32) An paglataw nin mga dahon nin higera sa mga sanga risang-risang tanda na harani na an tig-init. Kaagid kaiyan, kun nangyayari na sa sarong peryodo nin panahon an gabos na bagay na ihinula ni Jesus, iyan magigin risang-risang tanda na harani na an katapusan. Mayo nin siisay man na nakakaaram kan eksaktong aldaw asin oras na mapoon an dakulang kahorasaan kundi an Ama sana. Huli kaini, sinadol ni Jesus an saiyang mga disipulo: “Magpuka kamo, huli ta dai nindo aram kun noarin an itinalaan na panahon.”Marcos 13:33.

—Basado sa Mateo kapitulo 24 asin 25; Marcos kapitulo 13; Lucas kapitulo 21.

^ par. 14 Para sa dugang pang pagtokar sa hula ni Jesus, helingon an kapitulo 9 kan librong Ano Man Nanggad an Itinotokdo kan Biblia? na ipinublikar kan Mga Saksi ni Jehova.