Masabi ka daw nin . . .

  • iyo?

  • dai?

  • siguro?

 AN SABI KAN BIBLIYA

“Papahidon [nin Diyos] an gabos nindang luha. Mayo na nin kagadanan, kamondoan, pagtangis o kasakitan.”—Kapahayagan 21:3, 4, An Marahay na Bareta Biblia (Bikol Popular Version).

AN MGA PAKINABANG MO DIYAN

Garantiya na bakong Diyos an dahilan kan mga problema ta.—Santiago 1:13.

Karangahan huling aram tang nasasabutan nin Diyos an pagsakit na namamatian niyato.—Zacarias 2:8.

Paglaom na matatapos an gabos na pagsakit.—Salmo 37:9-11.

 TALAGA DAW NA MAKAKAPAGTIWALA KITA SA SINASABI KAN BIBLIYA?

Iyo, huli sa duwang panginot na dahilan:

  • An Diyos dai nanggad nauugma sa pagsakit asin inhustisya. Isip-isipa kun ano an namatian kan Diyos na Jehova sa grabeng pang-aapi sa mga lingkod niya kaidtong inot na panahon, arog kan isinaysay sa Bibliya. Sinasabi diyan na nakulgan siya sa nahiling niyang ‘panggigipit sainda.’—Hukom 2:18, An Banal na Biblia (Paulines).

    Anggot si Jehova sa mga naggigibo nin maraot sa kapwa. Halimbawa, sinasabi kan Bibliya na ikinakabaldi niya an “mga paragadan nin mga tawong mayo nin sala.”—Talinhaga 6:16, 17, BPV.

  • An Diyos may malasakit sato bilang indibiduwal. Bako sanang an lambang tawo an nakakaaram ‘kan sadiri niyang kulog,’ kundi aram man iyan ni Jehova!2 Cronica 6:29, 30, An Banal na Biblia (Paulines).

    Paagi sa saiyang Kahadian, madali nang tapuson ni Jehova an pagsakit nin gabos na tawo. (Mateo 6:9, 10) Pero mantang hinahalat ta iyan, may kapadangatan niyang rinaranga an siisay man na minadulok saiya.—Gibo 17:27; 2 Corinto 1:3, 4.

 PAG-ISIPAN

Taano ta tinutugutan nin Diyos an pagsakit?

An hapot na iyan sinisimbag kan Bibliya sa ROMA 5:12 asin 2 PEDRO 3:9.