Makakatabang ini sa saimo na ikaogma an direktang pakanood sa Tataramon nin Dios, an Biblia. Ipinapahiling kan mga teksto sa poro kan kada parapo kun saen mo mababasa sa saimong Biblia an simbag sa may numerong mga hapot.

Mantang rinerepaso mo an mga teksto sa Biblia, isip-isipon kun paano kaini sinisimbag an mga hapot na iyan. Maoogma an siisay man sa Mga Saksi ni Jehova na tabangan kang mangatanosan basado sa kahulogan kan Kasuratan.​—Basahon an Lucas 24:32, 45.

Pasabot: An gabos na publikasyon na sinambit sa brosyur na ini ipinublikar kan Mga Saksi ni Jehova.