Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 LEKSION 1

Ano an Maogmang Bareta?

Ano an Maogmang Bareta?

1. Ano an baretang hale sa Dios?

Gusto nin Dios na ikaogma nin mga tawo an buhay digdi sa daga. Linalang nia an daga asin gabos na yaon dian huling namomotan nia an katawohan. Dai mahahaloy, mahiro na sia tanganing tawan an mga tawo sa gabos na nasyon nin mas marahay na puturo. Papaginhawahon nia sinda sa mga kawsa nin kasakitan.​—Basahon an Jeremias 29:11.

Mayong gobyerno na nagin mapanggana kasuarin man sa paghale nin kadahasan, helang, o kagadanan. Alagad, may maogmang bareta. Dai na mahahaloy, an gabos na gobyerno nin tawo sasalidahan nin Dios kan gobyerno nia. An mga sakop kaiyan magigin matoninong asin marahay an salud.​—Basahon an Isaias 25:8; 33:24; Daniel 2:44.

2. Taano ta kaipuhan nang marhay an maogmang bareta?

Matatapos sana an kasakitan kun paraon na nin Dios sa daga an mga maraot. (Sofonias 2:3) Noarin iyan mangyayari? Ihinula sa Tataramon nin Dios an mga kamugtakan na nagsasapeligro ngonyan sa katawohan. Ipinaparisa kan pangyayari sa presente na madali nang humiro an Dios.​—Basahon an 2 Timoteo 3:1-5.

3. Ano an dapat tang gibohon?

Dapat tang pag-adalan an dapit sa Dios paagi sa saiyang Tataramon, an Biblia. Iyan siring sa surat nin mamomoton na ama. Sinasabi kaiyan sa sato kun paano magkakaigwa nin mas marahay na buhay ngonyan asin buhay na daing katapusan sa maabot. Totoo na tibaad dai magustohan nin nagkapira na may nagtatabang sa saimo na masabotan an Biblia. Alagad, magayonon an oportunidad na magkaigwa nin mas marahay na puturo, kaya dai mo iyan dapat palampason.​—Basahon an Talinhaga 29:25; Kapahayagan 14:6, 7.