Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Linalang daw an Buhay?

Mahalaga kun ano an pinaniniwalaan mo dapit sa kun paano nagpuon an buhay.

INTRODUKSIYON

Introduksiyon

An satong planeta daw dinisenyo tanganing may mabuhay? An tukdo daw na ebolusyon marigon na nakabasar sa kun ano an totoo?

Ano an Pinaniniwalaan Mo?

Tibaad naniniwala ka sa Diyos asin sa Bibliya pero iginagalang mo man an sinasabi kan mga eksperto asin midbid na siyentista na dai naniniwala sa paglalang.

KABTANG 1

An Buhay na Planeta

An buhay sa daga dai mag-eeksister kun iyan “nagkanurungod” sana. Iyan daw talagang nagkanurungod sana o may madunong na kagdisenyo?

KABTANG 2

Siisay an Enot na Nagdisenyo?

Inarog nin ekspertong mga parasiyasat an pagkadisenyo nin manlain-lain na linalang para mapakarhay an pagpunsiyonar kan mga dinisenyo ninda. Kun an mga ini nangaipo nin madunong na kagdisenyo, lalo na an inarugan kaiyan.

KABTANG 3

Ebolusyon—Mga Bakong Totoo Asin an Totoo

An saro sa itinutukdo kan teoriya nin ebolusyon iyo an mutasyon, na an sarong klase nin tinanom o hayop, nagigin sarong bagong klase. May basehan daw an teoriyang ini?

KABTANG 4

An Siensia Asin an Sinasabi sa Genesis

Napahimutikan daw kan siyensiya an sinasabi kan Bibliya dapit sa paglalang?

KABTANG 5

Mahalaga Daw Kun Ano an Pinaniniwalaan Mo?

An paniniwala mo daw sa ebolusyon nakaapekto sa iniisip mong kahulugan nin buhay?

Bibliograpiya

Hilingon an pinagkuanan na mga reperensiya kan brosyur na ini.