An maraot na mga nangyayari ngunyan digdi sa daga nagpapahiling na harani na an Paraiso. Sinabi kan Bibliya na maagi kita sa masakiton na mga panahon bago mag-abot an Paraiso. Nabubuhay na kita ngunyan sa mga panahon na iyan! Uya an nagkapira sa mga sinabi kan Bibliya na mangyayari:

Darakulang giyera. “An nasyon matindog tumang sa nasyon asin an kahadian tumang sa kahadian.” (Mateo 24:⁠7) Nangyari an hulang ini. Puon kan taon 1914, nagkaigwa nin duwang giyera mundiyal asin dakul na saradit na giyera. Milyon-milyon na tawo an nagadan diyan.

Lakop na hilang. Magkakaigwa “sa surunod-sunod na lugar [nin] mga peste.” (Lucas 21:11) Nangyari daw ini? Iyo. Minilyon na tawo na an nagadan dahil sa kanser, hilang sa puso, tuberkulosis, malaria, AIDS, saka iba pang mga hilang.

Kakulangan nin kakanon. Sa bilog na daga may mga tawo na kulang nin kakanon. Minilyon na tawo an nagagadan taon-taon huli sa gutom. Ini saro pang tanda na madali nang mag-abot an Paraiso. Sinasabi kan Bibliya: “Magkakaigwa nin mga kakulangan nin kakanon.”​—⁠Marcos 13:⁠8.

 Mga linog. “Magkakaigwa nin . . . mga linog sa surunod-sunod na lugar.” (Mateo 24:⁠7) Ini nangyari man sa satong panahon. Labing sarong milyon katawo an nagadan sa mga linog puon kan 1914.

Maraot na mga tawo. An mga tawo magigin “mamumuton sa kuwarta” asin “mamumuton sa sainda man sana.” Sinda magigin “mga mamumuton sa kasingawan imbes na mga mamumuton sa Diyos.” An mga aki magigin “masumbikal sa mga magurang.” (2 Timoteo 3:​1-5) Bako daw na mauyon kamo na dakul an tawo na arog kaiyan ngunyan? Dai sindang paggalang sa Diyos, saka pigriribok ninda an mga naghihinguwang makanuod manungod sa Diyos.

Krimen. Magkakaigwa man nin “pag-urog nin karatan.” (Mateo 24:12) Posibleng marhay na mauyon kamo na an krimen mas grabe ngunyan kisa kaidtong nakaaging mga taon. An mga tawo sa gabos na lugar namemeligro pirming habunan, o habasan, dayaon, o gibuhan nin maraot.

Ini gabos nagpapahiling na harani na an Kahadian nin Diyos. Sinasabi kan Bibliya: “Kun mahiling na nindong nangyayari an mga bagay na ini, aramon nindo na an kahadian nin Diyos harani na.” (Lucas 21:31) Ano an Kahadian nin Diyos? Iyan an langitnon na gobyerno nin Diyos na magpapangyari kan Paraiso digdi sa daga. Sasalidahan kan ­Kahadian nin Diyos an mga gobyerno nin tawo.​​—⁠Daniel 2:​44.