Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Sa wala: Sarong brother na inaarestar huli sa paghuhulit sa Eindhoven, Netherlands, 1945; sa tuo: Protektado daw kan ley sa nasyon nindo an deretso na maghulit?

 SEKSIYON 4

Mga Kapangganahan kan Kahadian—Legal na Pag-establisar kan Maugmang Bareta

Mga Kapangganahan kan Kahadian—Legal na Pag-establisar kan Maugmang Bareta

 MANTANG naghaharong-harong, nakadangog ka nin sirena sa harayo. Urog pa iyan na nagkukusog. Kan nakikipag-ulay ka na sa sunod na kagharong, nadisturbo an kapartner mo ta may puminundong awto nin pulis. Nagluwas an sarong pulis asin naghapot: “Kamo su duwa na naghaharong-harong asin nakikipag-ulay dapit sa Bibliya? May mga nagreklamo kaya samo!” Magalang kamong nagpamidbid bilang Mga Saksi ni Jehova. Ano an sunod na mangyayari?

Sa pangkagabsan, depende ini sa mga nangyari sa kasaysayan. Sa nag-aging mga taon, kumusta an pagtratar sa Mga Saksi ni Jehova kan gobyerno sa nasyon nindo? May libertad daw sa relihiyon? Kun igwa, posibleng marhay na iyan huli sa dakul na dekadang pagmamaigot kan espirituwal na mga tugang nindo na ‘idepensa saka legal na establisaron an maugmang bareta.’ (Fil. 1:7NW) Sain ka man nakaistar, mapapakusog na marhay an pagtubod mo paagi sa paghurop-hurop sa pambihirang rekord nin legal na mga kapangganahan kan Mga Saksi ni Jehova. Sa seksiyon na ini, sisiyasaton ta an nagkapira kaiyan. An mga kapangganahan ta nakakaugmang pruweba na totoo an Kahadian, huling nungka kitang magkakamit nin dakul na kapangganahan kun sa sadiri ta sanang kakayahan!

SA SEKSIYON NA INI

KAPITULO 13

Dinadara kan mga Parahulit kan Kahadian sa Korte an Kaso Ninda

An mga huwes sa nagkapirang halangkaw na korte sa presenteng panahon pareho an pagmansay ki Gamaliel na paratukdo sa Ley kan suanoy.

KAPITULO 14

Maimbod na Nagsusuportar Solamente sa Gobyerno nin Diyos

Dawa nagkaigwa nin “salog” nin persekusyon sa mga Saksi ni Jehova huli sa pagigin neutral ninda sa pulitika, may dai inaasahan na naghalon kaiyan.

KAPITULO 15

Pakikipaglaban Para sa Libertad sa Pagsamba

Nakipaglaban an mga lingkod nin Diyos para sa deretsong sunudon an ley—an ley kan Kahadian nin Diyos.