An publikasyon na ini dai ipinapabakal. Ini itinatao bilang kabtang nin pambilog na kinaban na pagtotokdo kan Biblia na sinusuportaran nin boluntad na mga donasyon.

Para sa mga gustong magdonar, buksan tabi an www.jw.org/bcl.

Apuera sana kun may ibang tanda, an mga kotasyon sa Biblia kinua sa Magna Banal na Kasuratan (BIC), na ipinublikar kan Philippine Bible Society. Kun an kotasyon may kasunod na NW, iyan trinadusir hale sa New World Translation of the Holy Scriptures—With References.

Siisay an Naggigibo kan Kabotan ni Jehova Ngonyan?

Who Are Doing Jehovah’s Will Today?

Disyembre 2016 na Pag-imprenta

Bicol (jl-BI)