Dumiretso sa laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Puwede Daw Talagang Mabuhay an mga Gadan?

Puwede Daw Talagang Mabuhay an mga Gadan?

Masabi ka daw nin . . .

  • iyo?

  • dai?

  • siguro?

 AN SABI KAN BIBLIYA

‘Magkakaigwa nin pagkabuhay liwat.’—Guibo 24:15, Magna Banal na Kasuratan.

AN MGA PAKINABANG MO DIYAN

Matao nin karangahan kun may nagadan na mahal sa buhay.—2 Corinto 1:3, 4.

Mawawara an grabeng takot sa kagadanan.—Hebreo 2:15.

Tunay na paglaom na makaiba giraray an nagadan na mahal sa buhay.—Juan 5:28, 29.

 TALAGA DAW NA MAKAKAPAGTIWALA KITA SA SINASABI KAN BIBLIYA?

Iyo, huli sa tulong panginot na dahilan:

  • An Diyos an Kaglalang nin buhay. Sinasabi kan Bibliya na an Diyos na Jehova an “burabod nin buhay.” (Salmo 36:9; Guibo 17:24, 25) Siyertong kaya kan Saro na nagtao nin buhay sa gabos na linalang na buhayon liwat an mga nagadan.

  • An Diyos may binuhay liwat na mga tawo kaidto. Sinasabi kan Bibliya an manungod sa walong tawo—aki, may edad, lalaki, asin babayi—na binuhay liwat digdi sa daga. An nagkapira dai pa sana nahahaloy magadan, pero may saro na apat na aldaw nang nasa lulubngan!—Juan 11:39-44.

  • Gustong-gusto nin Diyos na gibuhon giraray iyan. Nauungis an Diyos sa kagadanan; para saiya kaiwal iyan. (1 Corinto 15:26) Minamawot niyang daugon an kaiwal na iyan, na halion an kagadanan paagi sa pagkabuhay liwat. Gusto niya nanggad na buhayon liwat an mga nasa memorya niya asin mahiling giraray sindang buhay sa daga.—Job 14:14, 15.

 PAG-ISIPAN

Taano ta naggugurang kita asin nagagadan?

An hapot na iyan sinisimbag kan Bibliya sa GENESIS 3:17-19 asin ROMA 5:12.