Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Aramon an Simbag sa mga Hapot na Ini

Aramon an Simbag sa mga Hapot na Ini
  1. Taano ta masakit gibuhon an marahay? (1 Ped. 5:8; Roma 12:2; Roma 7:21-25)

  2. Ano an pagtanom na kauyon kan laman, asin paano iyan malilikayan? (Gal. 6:8)

  3. Kiisay kita dapat ‘gumibo nin marahay’? (Gal. 6:10)

  4. Paano kita makakatanom na kauyon kan espiritu? (Gal. 6:8)

  5. Ano an satong aanihon kun dai kita masuko? (Gal. 6:9)