Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 HAPOT 3

Kiisay Talaga Hali an Bibliya?

Kiisay Talaga Hali an Bibliya?

“Isinurat ni Moises an gabos na tataramon ni Jehova.”

Exodo 24:4

“Si Daniel nangaturugan asin nakahiling nin mga bisyon na naglaog sa isip niya mantang siya nakahigda sa saiyang higdaan. Dangan isinurat niya an pangaturugan; isinurat niya an kumpletong detalye kan mga bagay na iyan.”

Daniel 7:1

“Kan akuon nindo an tataramon nin Diyos, na nadangog nindo samo, iyan inako nindo bako bilang tataramon nin tawo kundi, kun ano man nanggad iyan, bilang an tataramon nin Diyos.”

1 Tesalonica 2:13

“An gabos na Kasuratan ipinasabong nin Diyos asin kapaki-pakinabang sa pagtukdo.”

2 Timoteo 3:16

“An hula dai kasuarin man uminabot paagi sa kabutan nin tawo, kundi an mga tawo nagtaram kan hali sa Diyos mantang sinda pinapahiro kan banal na espiritu.”

2 Pedro 1:21