Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO

Taano ta Pinapahalagahan Mo an Dalisay na Pagsamba?

Taano ta Pinapahalagahan Mo an Dalisay na Pagsamba?

Nakapakusog sa mga nadistiyerong Judio an bisyon ni Ezequiel dapit sa templo huling nagtao iyan sa sainda nin paglaom na ibabalik an dalisay na pagsamba. Sa huring mga aldaw na ini, an dalisay na pagsamba magigin ‘masarig sa ibabaw kan mga bukid,’ asin kaiba kita sa gabos na nasyon na maburunyog diyan. (Isa 2:2) Regular mo daw na hinuhurop-hurop an saimong pribilehiyo na mamidbid asin mapaglingkudan si Jehova?

MGA BENDISYON KAN DALISAY NA PAGSAMBA:

  • Abundang espirituwal na kakanon na nagtatao nin simbag sa importanteng mga hapot sa buhay, praktikal na mga prinsipyo kun paano dapat mamuhay, asin masasarigan na paglaom.​—Isa 48:17, 18; 65:13; Ro 15:4

  • Sarong mamumuton na kasararuan nin magturugang sa bilog na kinaban.​—Sal 133:1; Ju 13:35

  • An pribilehiyo na magin kapwa trabahador nin Diyos sa sarong nakakakontentong gibuhon.—Gi 20:35; 1Co 3:9

  • “An katuninungan nin Diyos” na nagpapakusog sa sato pag may mga kasakitan.—Flp 4:6, 7

  • Sarong malinig na konsiyensiya.—2Ti 1:3

  • “An dayupot na pakikikatuod ki Jehova.”—Sal 25:14, NW

Paano ko maipapahiling na pinapahalagahan ko an dalisay na pagsamba?