An bisyon ni Ezequiel dapit sa templo nagtao nin asigurasyon sa maimbod na mga natatada sa nadistiyerong mga Judio na ibabalik an dalisay na pagsamba. Siring man, ipinagirumdom kaiyan sa sainda an halangkaw na mga pamantayan ni Jehova sa dalisay na pagsamba.

Itutukdo kan mga saserdote sa banwaan an mga pamantayan ni Jehova

44:23

Magtao nin pirang halimbawa kun paano kita tinukduan kan maimbod asin mapagmansay na uripon dapit sa pagkakalain kan bakong malinig asin kan malinig. (kr 110-117)

Susuportaran kan banwaan an mga nanginginot

45:16

Sa anong mga paagi niyato maipapahiling an satong pagsuportar sa mga elder sa kongregasyon?